Investicijski vodič

Osječko-baranjske županije

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovnica

Posebni porezi i trošarine

 
1)      POSEBNI POREZI NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE
 
POREZNI SU OBVEZNICI:
 • krajnji korisnici za čiji se račun obavlja uvoz proizvoda ili su sami proizvođači motornih vozila, plovila i zrakoplova;
 • kupci ili stjecatelji (pravne ili fizičke osobe) upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova.
 
I.                   POSEBNI POREZI NA OSOBNE AUTOMOBILE I MOTOCIKLE
 

 

Osnovica – prodajna cijena (kn)
Poseban porez
preko
do
 
0
50.000,00
13 %
50.000,00
100.000,00
6.500,00 + 18% preko 50.000,00
100.000,00
150.000,00
15.500,00 + 23% preko 100.000,00
150.000,00
200.000,00
27.000,00 + 28% preko 150.000,00
200.000,00
250.000,00
41.000,00 + 33% preko 200.000,00
250.000,00
300.000,00
57.500,00 + 38% preko 250.000,00
300.000,00
350.000,00
76.500,00 + 43% preko 300.000,00
350.000,00
400.000,00
98.000,00 + 48% preko 350.000,00
400.000,00
450.000,00
122.000,00 + 53% preko 400.000,00
450.000,00
500.000,00
148.500,00 + 58% preko 450.000,00
500.000,00
 
177.500,00 + 63% preko 500.000,00

 

 
 
 
 
II.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSEBNI POREZI NA PLOVILA I ZRAKOPLOVE
 
Osnovica – prodajna cijena (kn)
Poseban porez
preko
do
 
0
200.000,00
5 %
200.000,00
400.000,00
10.000,00 + 6% preko 200.000,00
400,000,00
600.000,00
22.000,00 + 7% preko 400.000,00
600.000,00
800.000,00
36.000,00 + 8% preko 600.000,00
800.000,00
1000.000,00
52.000,00 + 9% preko 800.000,00
1000.000,00
1500.000,00
70.000,00 + 10% preko 1.000.000,00
1500.000,00
2000.000,00
120.000,00 + 11% preko 1.500.000,00
2000.000,00
2500.000,00
175.000,00 + 12% preko 2.000.000,00
2500.000,00
3000.000,00
235.000,00 + 13% preko 2.500.000,00
3000.000,00
3500.000,00
300.000,00 + 14% preko 3.000.000,00
3500.000,00
4000.000,00
370.000,00 + 15% preko 3.500.000,00
4000.000,00
 
445.000,00 + 16% preko 4.000.000,00
 
Posebni porez na osobne automobile, na osobne automobile s rotacijskim kretanjem klipa motora i na motocikle, koji se ne smatraju novim, povećava se za 50%, a za osobne automobile obujma cilindra preko 1600 m3 i za motocikle obujma cilindra preko 250 cm3 za 100%.
 Osobni automobili i motocikli koji se pokreću na električni pogon, nisu predmet oporezivanja.
 PROPISI:
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove NN 136/2 - pročišćeni tekst, 44/03 - ispravak, 95/04,94/09, 21/10.
 
2)      POSEBAN POREZ NA BEZALKOHOLNA PIĆA
 
POREZNI OBVEZNICI SU PRAVNE I FIZIČKE OSOBE:
 • koje proizvode ili daju proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun;
 • koje u carinsko područje unose ili primaju bezalkoholna pića (osim onih osoba koje su izuzete prema posebnim propisima)
 
POREZNA OSNOVICA/ PREDMET OPOREZIVANJA:
 • hektolitar proizvedenog ili uvezenog bezalkoholnog pića.
 STOPA /IZNOS: 40,00 kn.
 OSLOBOĐENJA
 Od plaćanja posebnog poreza na pivo oslobađa se:
 1. pivo koje proizvođač izvozi, uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je pivo napustilo teritorij Republike Hrvatske) i uz dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovinskim propisima (što se ne odnosi na izvoz piva putem slobodnih carinskih prodavaonica, specijaliziranih skladišta i slobodnih zona);
 2. pivo koje se isporučuje iz pivovare u njezine distribucijske centre ili punionice dislocirane od mjesta proizvodnje;
 3. pivo koje se isporučuje iz vlastitog veleprodajnog skladišta poreznog obveznika;
 4. pivo koje se isporučuje iz jednog veleprodajnog skladišta u drugo veleprodajno skladište istog poreznog obveznika;
 5. pivo koje se koristi u svrhu tehničkih proba ili u svrhu kontrole kvalitete;
 6. pivo koje se isporučuje slobodnim zonama i slobodnim carinskim prodavaonicama;
 7. do 0,5% dokumentiranog skladišnog i transportnog kala, rastepa i loma što nastaje putem prijevoza piva do distribucijskog centra proizvođača.
Izvor: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Hrvatski porezni sustav, Državni porezi, Zagreb, 2009., str. 50.
 
PROPISI:
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića NN 136/02 - pročišćeni tekst;
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanju i dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza NN 59/94, 109/96, 119/01.
 
3)      POSEBAN POREZ NA KAVU
 
POREZNI SU OBVEZNICI:
pravne i fizičke osobe koje u carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju kavu, a koja prema carinskim propisima nije oslobođena plaćanja carine.
 
PREDMET OPOREZIVANJA: kava.
"Pod kavom se podrazumijeva:
 1. sirova kava (uključujući i onu bez kofeina)
 2. pržena kava (uključujući i onu bez kofeina), u zrnu ili mljevena
 3. kavine ljuske i opne
 4. ostali proizvodi od kave:
- ekstrakti, esencije i koncentrati kave, ekstrakta, esencija ili koncentrata kave (uključujući i onu bez kofeina) sa šećerom ili drugim sladilom, mlijekom u prahu, biljnim mastima, kakao prahom ili drugim dodacima;
- proizvodi dobiveni miješanjem kave, ekstrakta, esencije ili koncentrata kave (uključujući i onu bez kofeina) sa šećerom ili drugim sladilom, mlijekom u prahu, biljnim mastima, kakao prahom ili drugim dodacima;
- proizvodi dobiveni miješanjem ekstrakta, esencije ili koncentrata kave (uključujući i onu bez kofeina) s ekstraktom kavovine;
- proizvodi dobiveni miješanjem ekstrakta, esencije ili koncentrata kave (uključujući i onu bez kofeina) s ekstraktom kavovine, sa šećerom ili drugim sladilom, mlijekom u prahu, biljnim mastima, kakao prahom ili drugim dodacima;
- gotovi napitci što sadrže kavu, ekstrakt, esenciju ili koncentrat kave (uključujući i onu bez kofeina) u vodi, mlijeku ili sličnom, sa ili bez drugih dodataka."
Izvor: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Državni porezi, Zagreb, 2009., str 57.
 
Kavom se ne smatra:
 • čokolada, krem proizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, prašci za pudinge i kreme te drugi slični proizvodi s dodatkom kave;
 • alkoholna i bezalkoholna pića s dodatkom kave (oporezuju se po posebnim propisima).
 
POREZNA OSNOVICA:
·         kilogram neto težine: sirove kave, kavine ljuske i opne, odnosno ostali proizvodi od kave;
·         postotak učešća u jednom kilogramu neto težine proizvoda na bazi kave.
 
          STOPA/IZNOS:
 
SIROVA KAVA (UKLJUČUJUĆI I ONU BEZ KOFEINA)
5,00 KUNA
PRŽENA KAVA (UKLJUČUJUĆI I ONU BEZ KOFEINA)
12,00 KUNA
KAVINE LJUSKE I OPNE
15,00 KUNA
OSTALI PROIZVODI OD KAVE
20,00 KUNA
 
PROPISI :
Zakon o posebnom porezu na kavu NN 87/05;
Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave NN92/05, 155/05.
 
4)      POSEBAN POREZ NA LUKSUZNE PROIZVODE
 
POREZNI SU OBVEZNICI:
pravne i fizičke osobe - proizvođači i uvoznici luksuznih proizvoda.
 
PREDMET OPOREZIVANJA
"1. Nakit i srodni proizvodi:
 • kultivirani biseri obrađeni (osim nizanih, uokvirenih i montiranih);
 • neindustrijski dijamanti obrađeni, neuokvireni i nemontirani;
 • drago kamenje obrađeno, jednostavno piljeno i grubo oblikovano (osim dijamanata);
 • nakit i dijelovi nakita od plemenitih metala (uključujući i one prevučene ili platinirane plemenitim metalima);
 • zlatarski ili filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od srebra (uključujući i one prevučene ili platinirane plemenitim metalima);
 • zlatarski i filigranski proizvodi od plemenitih metala;
 • zlatarski i filigranski proizvodi i njihovi dijelovi od običnih metala prevučeni ili platinirani plemenitim metalima;
 • proizvodi od plemenitih metala, prevučeni ili platinirani plemenitim metalima;
 • proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera;
 • prigodni kovani novac, uključujući i zlatni novac (koji nije zakonsko sredstvo plaćanja), numizmatički novac i zbirke kovanica.
 
2. Satovi:
 • ručni, džepni i drugi osobni satovi, s kućištem ili remenom od plemenite kovine ili od kovine presvučene plemenitim metalima;
 • remeni i narukvice za ručne satove, dijelovi za remene i narukvice od plemenitih kovina ili od kovina platiniranih plemenitom kovinom te od pozlaćene i posrebrene kovine.
 
3. Odjeća i obuća od krzna i od kože reptila.
4. Pirotehnički proizvodi za vatromete.
5. Oružje:
 • revolveri i pištolji;
 • lovačke puške, sačmarice, uključujući i kombinacije sačmarica i karabina.
 
6. Ostalo:
 • bjelokost (slonovača), kornjačevina, koralji, sedef, obrađeni te proizvodi od tih materijala;
 • upaljači za cigarete (mehanički ili električni), džepni, stolni i ostali od plemenith kovina. "
Izvor: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Državni porezi, Zagreb, 2009., str 60.
 
POREZNA OSNOVICA
Prodajna vrijednost proizvoda istovjetna je prodajnoj cijeni bez poreza na dodanu vrijednost.
 
POREZNA STOPA: 30% od porezne osnovice.
 
OSLOBOĐENJA
 
"Poseban porez na promet luksuznih proizvoda ne plaća se:
 1. na izvoz luksuznih proizvoda koje izvozi porezni obveznik (proizvođač) uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su proizvodi napustili carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je izvoz i naplata obavljena u skladu s propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju;
 2. na prodane luksuzne proizvode tijelima državne vlasti, tijelima državne i lokalne uprave i samouprave;
 3. na privremeni uvoz luksuznih proizvoda;
 4. na prodaju luksuznih proizvoda diplomatskim i konzularnim predstavništvima te stranim međunarodnim organizacijama na osnovi uzajamnosti.“
 Izvor: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Državni porezi, Zagreb, 2009., str 60.
 
PROPISI:
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode (NN136/02;
Opći porezni zakon ( NN147/08);
Pravilnik o posebnom porezu na luksuzne proizvode (NN 112/99,119/01,25/09,26/09,27/09, 73/09).
 
5)      POSEBAN POREZ NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA
 
POREZNI  SU OBVEZNICI:
društva za osiguranje koja s pravnim i fizičkim osobama sklapaju ugovore i naplaćuju premije osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila, izravno ili neizravno preko posrednika ili zastupnika.
 
POREZNA OSNOVICA/ PREDMET OPOREZIVANJA
 
PREDMET OPOREZIVANJA
POREZNA OSNOVICA
POREZNA STOPA
 1. premija osiguranja od automobilske odgovornosti
premija osiguranja koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila
15% od ugovorene
premije osiguranja
 1. premija kasko osiguranja cestovnih vozila
premija osiguranja koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila
10% od ugovorene
premije osiguranja
 
Izvor: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Državni porezi, Zagreb, 2009., str.61.
 
OSLOBOĐENJA
Porez na premije osiguranja ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva.
 
 PROPISI:
Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila ( NN 150/02);
Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnim motornih vozila (NN 16/03).
 
 
6)      TROŠARINE (TROŠARINSKI SUSTAV OPOREZIVANJA ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA, DUHANSKIH PROIZVODA, ENERGENATA I ELEKTRIČNE ENERGIJE)
 
OBVEZNICI PLAĆANJA TROŠARINE:
 
1. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta;
2. uvoznik trošarinskih proizvoda;
3. proizvođač trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode;
4. kupac oduzetih trošarinskih proizvoda, osim ako je kupac ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili oslobođeni korisnik;
5. kupac trošarinskih proizvoda u postupku spajanja gospodarskih subjekata, osim ako je kupac ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili oslobođeni korisnik;
6. novonastali subjekt u postupku spajanja gospodarskih subjekata, kojemu su otpremljeni trošarinski proizvodi nakon završetka postupka spajanja gospodarskih subjekata, osim ako je taj subjekt ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili oslobođeni korisnik;
7. kupac trošarinskih proizvoda u postupku stečaja;
8. vjerovnik kojemu su trošarinski proizvodi otpremljeni u postupku stečaja, osim ako je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili oslobođeni korisnik;
9. osoba koja nezakonito proizvede, uveze, unese, preveze, posjeduje, proda ili kupi trošarinske proizvode;
10. osoba koja sudjeluje u nezakonitoj proizvodnji, unosu ili uvozu trošarinskih proizvoda te osoba koja čuva nezakonito proizvedene, unesene, odnosno uvezene trošarinske proizvode;
11. osoba koja je, u skladu s odredbama Zakona o trošarinama, položila instrument osiguranja plaćanja trošarine, odnosno jamac naveden na instrumentu osiguranja plaćanja trošarine;
12. oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda kada otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobio odobrenje.
 
PREDMET OPOREZIVANJA:
 
1)      alkohol i alkoholna pića
2)      duhanski proizvodi
3)      energenti što se koriste kao pogonsko gorivo ili kao gorivo za grijanje i električnu energiju.
 
TROŠARINSKA OSNOVICA/VISINA TROŠARINE
 
I. ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA
Trošarinski proizvod
Trošarinska osnovica
Visina trošarine
(u kunama)
Pivo
1 % volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda
40
Mirna i pjenušava vina
jedan hektolitar gotovog proizvoda
0
Ostala pića što su dobivena vrenjem (osim piva i vina)
jedan hektolitar gotovog proizvoda
0
Međuproizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola manjim od 15%
jedan hektolitar gotovog proizvoda
500
Međuproizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15%, i većim
jedan hektolitar gotovog proizvoda
800
Etilni alkohol
jedan hektolitar čistog alkohola izraženog u volumnim postotcima mjerenim pri temperaturi od 20° C
5.300,00
 
 
 

 

II. DUHANSKI PROIZVODI
Trošarinski proizvod
Trošarinska osnovica
Visina trošarine
1000 komada proizvoda
1 kg proizvoda
Specifična trošarina
Proporcionalna trošarina
Do
Od
31.12.2010.
01.01.2011.
Cigarete
Da
-
180 kn
180 kn
30% od maloprodajne cijene
Cigare
Da
-
1.100,00 kn
1.100,00 kn
-
Cigarilosi
Da
-
220,00 kn
220,00 kn
-
Sitno rezani duhan
Da
-
136,00 kn
234,00 kn
-
Ostali duhani za pušenje
Da
-
92,00 kn
146,00 kn
 
 
 
PROPISI:
Zakon o trošarinama NN83/09;
Pravilnik o trošarinama NN 1/10;
Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namijene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi NN 1/10,44/10, 65/10-ispravak, 78/10;
Uredba o visini trošarine za UNP-ukapljeni naftni plin NN4/10.
 
 

Newsletter

Ime:

Email: